Länktips

Dela denna artikel och börja snacka om hat:

Länktips

Här finns länkar till organisationer och institut som ger bra information, hjälp och kunskap kring näthat.

BRIS
BRIS står för Barnens rätt i samhället, de har tillsammans med .SE (Stiftelsen för intranetinfrastruktur) tagit fram  guiden ”Motverka nätmobbning” som ett stöd till dig som förälder.

Friends
Friends nätrapport, som kartlägger livet på nätet hos Sveriges barn och unga, bygger på 1015 intervjuer gjorda av TNS Sifo med barn mellan 10 och 16 år. Läs mer om resultatet av deras senaste undersökning här. 

Röda Korsets Ungdomsförbund
Ungdomsförbundet arbetar med barn och unga i utsatta situationer. Bland många andra verksamheter erbjuder de Jourhavande kompis, en chattjour för alla upp till 25 år där man kan vara anonym. 

ECPAT Sverige
ECPAT arbetar för att sexuella övergrepp mot barn ska stoppas innan de begås, bland annat genom påverkansarbete mot de som har makt att förändra.

Kränkt.se
Kränkt.se är en webbplats från Datainspektionen som är en statlig myndighet. Här kan du läsa om hur man kan gå tillväga om någon publicerat kränkande uppgifter på nätet om dig eller ditt barn. 

Surfalugnt.se
Surfa Lugnt driver ett nationellt initiativ för att höja skolans och vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Syftet är att både bejaka det positiva, men också hur man kan hantera fallgroparna på internet; som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

UMO
Bakom UMO står alla landsting och kommuner, det är en webbplats för alla mellan 13 och 25 år. Här kan ungdomar ställa frågor anonymt om bland annat sex, relationer och psykisk hälsa och få svar från någon som arbetar på UMO eller en ungdomsmottagning. 

iji
Institutet för Juridik & Internet består av juridikstudenter från Stockholm och Uppsala med stöd från praktiskt verksamma jurister. Institutet arbetar mot Internetrelaterade kränkningar och har publicerat två böcker om näthat. 

Ungdomsstyrelsen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar bland annat fram publikationer om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar, samt är bidragsgivare till föreningsliv och kommuner.

Statens medieråd
Medierådet är en expertmyndighet som har till uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och att skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Nohate.se
Nohate.se är ett initiativ från Statens medieråd med syfte att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.